Zakres usług

Profesjonalizm
Rzetelność
Indywidualne podejście
Pełne zaangażownanie

Kancelaria świadczy profesjonalną i specjalistyczną pomoc prawną dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w szczególności w postaci udzielania porad prawnych, przygotowania i analizy umów, dokumentów, sporządzania pism i opinii prawnych, a także reprezentowania Klientów przed sądami, urzędami oraz wobec podmiotów trzecich. Oferuję doraźną pomoc prawną, jak również stałą obsługę prawną. Udostępniam pieczęć prewencyjną Kancelarii. Do każdej ze spraw zleconych przez Klienta przywiązuję najwyższą wagę, niezależnie od skali problemu. Świadczone przeze mnie usługi cechuje profesjonalizm, rzetelność, indywidualne podejście oraz pełne zaangażowanie w sprawy Klienta. W zależności od potrzeb Klienta, świadczę usługi prawne w siedzibie Kancelarii, w miejscu wskazanym przez Klienta oraz przy wykorzystaniu technik telekomunikacyjnych.

Należne wynagrodzenie jest uzależnione od wybranej przez Klienta formy współpracy (jednorazowa lub stała), stanu faktycznego i prawnego danej sprawy oraz od przewidywanego nakładu pracy. W zależności od potrzeb Klientów Kancelaria stosuje wynagradzanie ryczałtowe, godzinowe lub succes fee (mogą być one również stosowane łącznie).

• JEDNORAZOWA WSPÓŁPRACA - zobacz cennik

WYNAGRODZENIE 

RYCZAŁTOWE

wynagrodzenie jest ustalone z góry jako stała stawka za dane zlecenie 
WYNAGRODZENIE 

GODZINOWE

wynagrodzenie jest ustalane w oparciu o ilość godzin poświęconych na konkretne zadanie oraz uprzednio ustaloną z Klientem stawkę godzinową
WYNAGRODZENIE

SUCCES FEE

wynagrodzenie obejmuje wstępną stawkę ryczałtową oraz dodatkowe honorarium za pomyślny wynik danej sprawy

Zazwyczaj w przypadku udzielenia porady prawnej, przygotowania opinii prawnej lub projektu pisma, stosowany jest system ryczałtowy. Stawki godzinowe zwyczajowo stosuje się w ramach stałej obsługi prawnej, czy też w przypadku zleceń, gdzie trudno oszacować wymagany nakład pracy. Natomiast wynagrodzenie succes fee najczęściej znajdzie zastosowanie w przypadku prowadzenia spraw sądowych. 

• STAŁA OBSŁUGA PRAWNA - zobacz przykładowe pakiety

RYCZAŁT Z LIMITEM GODZIN w ramach tego systemu stosuje się stałe miesięczne wynagrodzenie za usługi Kancelarii z ustaloną liczbą godzin pracy w danym miesiącu, co pozwala na optymalizację kosztów obsługi prawnej, ponieważ  w ramach tej współpracy stawka godzinowa jest niższa niż w ramach współpracy doraźnej 

PIECZĘĆ PREWENCYJNA KANCELARII RADCY PRAWNEGO HONORATUS-LEX

 

pieczątka windykacyjna

Nieterminowe regulowanie płatności przez kontrahentów może być źródłem poważnych problemów dla Państwa działalności. Jednym ze skutecznych sposób przeciwdziałania takim zagrożeniom jest zastosowanie pieczęci prewencyjnej Kancelarii Radcy Prawnego Honoratus – Lex Michał Pichór. Jest to tanie i proste w zastosowaniu narzędzie, mające skłonić Państwa kontrahentów do terminowego regulowania zobowiązań. Można ją nabyć już od tylko 49 zł netto miesięcznie. Szczegółowy opis usługi znajdziecie Państwo tutajSerdecznie zapraszam!