Wybrane obszary specjalizacji

Prawo cywilne

Kancelaria zajmuje się szerokim spektrum spraw z zakresu prawa cywilnego, w tym m.in. w sprawach dotyczących zawieranych umów, zasiedzenia, uwłaszczenia, ochrony dóbr osobistych, własności, zniesienia współwłasności, służebności, odwołania dokonanych darowizn.

Prawo nieruchomości

Kompleksowa pomoc prawna w sprawach dotyczących zakupu i sprzedaży nieruchomości, w tym regulowanie stanów prawnych nieruchomości, analiza prawna umów deweloperskich, sprawy dotyczące umów najmu, dzierżawy, użyczenia i eksmisji.

Odszkodowania

Sprawy związane z uzyskiwaniem odszkodowania i zadośćuczynienia w związku z różnym sytuacjami życiowym takimi jak wypadki komunikacyjne, czy wypadki przy pracy. Zapewniam negocjacje z ubezpieczycielami. Oferuję pomoc zarówno poszkodowanym, jak również ich osobom najbliższym

Prawo spadkowe

Oferuje pomoc prawną w sprawach związanych z dziedziczeniem, w tym doradztwo przy sporządzaniu testamentów i przy wydziedziczaniu. Oferuje także pomoc w sprawach stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku, zachowku, uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku.

Prawo spółek i prawo gospodarcze

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców w zakresie ich codziennej działalności. Swoje usługi kieruje także w stronę organizacji takich jak stowarzyszenia, czy fundacje. Kancelaria oferuje także pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej.

Windykacja należności

Kompleksowa pomoc prawna w sprawach dotyczących windykacji roszczeń, obejmująca etap przedsądowy, sądowy oraz etap postępowania egzekucyjnego. Oferuję prowadzenie negocjacji z dłużnikami, monitoring należności, analizę kontrahenta, a także usługę pieczęci prewencyjnej.

Prawo rodzinne

Oferuję wszechstronną pomoc prawną w sprawach stosunków rodzinnych. Reprezentuję Klientów w sprawach m.in. o rozwód, separację, alimenty, władzę rodzicielską, kontakty z dzieckiem, podział majątku wspólnego, rozdzielność majątkową, ubezwłasnowolnienie.

Prawo pracy i ubezpieczeń

Oferuję doradztwo prawne z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych dla pracowników i pracodawców, w tym m.in. pomoc prawna w sprawach dotyczących nawiązania, zmiany i rozwiązania umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, dochodzenia roszczeń pracowniczych.

Prawo administracyjne

Kancelaria oferuje pomoc prawną w sprawach rozpatrywanych przez organy administracji, w tym sporządzanie pism, skarg, wniosków, odwołań, skarg do sądu administracyjnego. Poza tym oferuję reprezentację Klienta zarówno przed organem administracji, jak również sądem administracyjnym.

radca prawny niepolomice

prawnik niepołomiceRadca prawny Michał Pichór prowadzący praktykę od 2012 r. Absolwent studiów dziennych na kierunku prawo, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoją pracę magisterską obronił z wynikiem bardzo dobrym w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ. Ukończył aplikację radcowską prowadzoną przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. W czasie swojej dotychczasowej działalności zawodowej współpracował w zakresie obsługi prawnej jednych z największych przedsiębiorstw w Polsce z renomowanymi kancelariami z Warszawy i Krakowa. Specjalista w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem windykacji należności, prawa nieruchomości oraz prawa umów. Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego, w tym pierwszego zbioru „Prac aplikantów radcowskich” wydanego przez Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych. Prowadzi swój autorski blog prawny – Twój Prywatny Majątek, dostępny pod adresem www.michalpichor.pl. Świadczy także pomoc prawną pro publico bono dla osób najbardziej potrzebujących.

 

„Da mihi factum, dabo tibi ius” – Podaj mi fakty, a podam ci prawo